Регіональна ділова соціальна мережа "Любі друзі"

     Регіональна ділова соціальна мережа "Любі друзі" є структурним підрозділом Інтернет-платформи УНІВЕРСИТЕТ . Соціальна мережа "Любі друзі" створена для формування інформаційної мережі регіонального форсайту Херсонщини, метою  якого є вироблення стратегії соціально-економічного розвитку регіону на основі консенсусу між владою,бізнесом,наукою,освітою і громадськими організаціями.

     В регіональній соціальній мережі "Любі друзі" жителі Херсонщини можуть поділитися своїми думками, ідеями щодо перспектив розвитку свого підприємства, свого села чи міста, нашого регіону. І  в процесі обговорення і узгодження інтересів, виробити спільне бачення майбутнього (форсайт), накреслити практичні шляхи для побудови цього,бажаного нами майбутнього свого підприємства,міста чи села, регіону.                                                                                                                                                                Ми займаємося розробкою сучасних технологій роботи великих груп людей в рамках суспільно-політичних, громадських, наукових та бізнесових організацій. Метою такої діяльності є прискорений розвиток українського суспільства і держави за рахунок активізації громадян в результаті їх співробітництва та кооперації під час колективного вироблення, прийняття та виконання інноваційних рішень високого рівня складності в якісно нових суспільно-політичних та бізнесових організаціях зі змінною структурою, що побудовані на основі прямої демократії і забезпечують гармонійний особистісний розвиток та творчу самореалізацію кожного свого учасника, які разом, в умовах безконфліктної упорядкованої взаємодії, утворюють цілісні самоврядні цілеспрямовані соціальні Суб’єкти з соборним інтелектом.

     В соціальній мережі "Любі друзі" можливо і навіть необхідно рекламувати виключно українських виробників товарів і послуг.

     Нашій мережі не потрібна велика чисельність. Головне -  сформувати якісне і ефективне експертне середовище, активне громадянське суспільство.